آسیب‌پذیری‌های جدید Samba – ماه آذر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آسیب‌پذیری‌های جدید Samba – ماه آذر
q1103
Team چندین بروزرسانی امنیتی را منتشر کرده است که از طریق آن تعدادی آسیب‌پذیری در Samba را برطرف می‌کند. یک مهاجم با سوء استفاده از این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند کنترل یک سیستم آلوده را بدست بگیرد.
آسیب‌پذیری‌ها (CVE-۲۰۱۸-۱۴۶۲۹، CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۴۱، CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۵۱، CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۵۲، CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۵۳ و CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۵۷) در نسخه‌های ۴,۷.۱۲، ۴.۸.۷ و ۴.۹.۳ برطرف شده‌اند.
جزئیات این آسیب‌پذیری‌ها بصورت جدول زیر است:

q1104

منبع:
https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/۲۰۱۸/۱۱/۲۷/Samba-Releases-Security-Updates


منبع: مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری