آسیب‌پذیری‌های محصولات سیسکو – ماه آبان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آسیب‌پذیری‌های محصولات سیسکو – ماه آبان

سیسکو آسیب‌پذیری‌های این ماه را منتشر کرده است که در بین آنها ۴ آسیب‌پذیری بحرانی وجود دارد. لیست جزئیات این آسیب‌پذیری‌ها در جدول زیر ارائه شده است:

 q1077

q1078

q1079

منبع:
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x?product=Cisco&sort=-day_sir&limit=۵۰#~Vulnerabilities


مرجع : مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری