آسیب پذیری جدید سیسکو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آسیب پذیری جدید سیسکو

q801

سیسکو اخیرا بروزرسانی‌هایی را برای رفع ۷ آسیب‌پذیری در برخی محصولات خود ارائه کرده است. شرح آسیب‌پذیری‌ها بصورت جدول زیر است.

q802q803