اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت برای ماه میلادی جولای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت برای ماه میلادی جولای

اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت برای ماه میلادی جولای

شرکت مایکروسافت اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی جولای منتشر کرد. این اصلاحیه‌ها در مجموع، 53 آسیب‌پذیری را در سیستم عامل Windows و بخش‌ها و محصولات زیر ترمیم می‌کنند:

 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
 • ChakraCore
 • Adobe Flash Player
 • .NET Framework
 • ASP.NET
 • Microsoft Research JavaScript Cryptography Library
 • Skype for Business and Microsoft Lync
 • Visual Studio
 • Microsoft Wireless Display Adapter V2 Software
 • PowerShell Editor Services
 • PowerShell Extension for Visual Studio Code
 • Web Customizations for Active Directory Federation Services

درجه اهیمت 17 مورد از آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط این اصلاحیه‌ها “حیاتی” (Critical) و 34 مورد از آنها “بااهمیت” (Important) اعلام شده است.

در درجه‌بندی شرکت مایکروسافت، نقاط ضعفی که سوءاستفاده از آنها بدون نیاز به دخالت و اقدام کاربر باشد، حیاتی تلقی شده و اصلاحیه‌هایی که این نوع نقاط ضعف را ترمیم می‌کنند، بالاترین درجه اهمیت یا “حیاتی” را دریافت می‌نمایند. نقاط ضعفی که سوءاستفاده موفق از آنها نیازمند فریب کاربر به انجام کاری باشد یا نیازمند دسترسی فیزیکی به دستگاه هدف باشد، توسط اصلاحیه‌هایی با درجه اهمیت “بااهمیت” برطرف و ترمیم می‌گردند.

از نکات قابل توجه در خصوص اصلاحیه‌های ماه جولای مایکروسافت، ترمیم چهار آسیب‌پذیری زیر در بخش JScript Engine – معروف به Chakra – در نسخه‌های 32 بیتی مرورگر Internet Explorer است.

هر چهار ضعف مذکور، مهاجم را قادر به اجرای کد بالقوه مخرب بر روی دستگاه با مرورگر آسیب‌پذیر به‌صورت از راه دور می‌کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص اصلاحیه‌های این ماه، ایمن شدن مجموعه نرم‌افزاری Office در برابر آن دسته از حملاتی است که در جریان آنها ایمیلی حاوی فونت‌های موسوم به TrueTypeبه قربانی ارسال می‌شود. بکارگیری نوع نامعتبر این فونت‌ها یکی از روش‌های مورد استفاده مهاجمان برای رخنه به دستگاه اهداف خود است.

جدول زیر فهرست کامل اصلاحیه‌های عرضه شده مایکروسافت در ماه میلادی جولای را نمایش می‌دهد.

محصول شناسه CVE شرح آسیب‌پذیری ترمیم شده
Adobe Flash Player ADV180017 اصلاحیه‌های ماه جولای شرکت ادوبی برای نرم‌افزار Flash Player؛ این اصلاحیه‌ها نقاط ضعف نرم‌افزارFlash Player را که در نسخه‌های جدیدتر مرورگرهای مایکروسافت گنجانده شده، اصلاح و برطرف می‌کنند.
.NET Framework CVE-2018-8284 آسیب‌پذیری به حملات تزریق کد به‌صورت از راه دور
.NET Framework CVE-2018-8260 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
.NET Framework CVE-2018-8202 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
.NET Framework CVE-2018-8356 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Active Directory CVE-2018-8326 آسیب‌پذیری به تزریق اسکریپت از طریق سایت (XSS)
ASP.NET CVE-2018-8171 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Device Guard CVE-2018-8222 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Internet Explorer CVE-2018-0949 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Microsoft Devices CVE-2018-8306 آسیب‌پذیری به حملات تزریق کد
Microsoft Edge CVE-2018-8289 آسیب‌پذیری به حملات نشت داده
Microsoft Edge CVE-2018-8301 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Edge CVE-2018-8325 آسیب‌پذیری به حملات نشت داده
Microsoft Edge CVE-2018-8324 آسیب‌پذیری به حملات نشت داده
Microsoft Edge CVE-2018-8297 آسیب‌پذیری به حملات نشت داده
Microsoft Edge CVE-2018-8274 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Edge CVE-2018-8278 آسیب‌پذیری به حملات جعل
Microsoft Edge CVE-2018-8262 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Office CVE-2018-8281 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Office CVE-2018-8323 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Office CVE-2018-8300 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Office CVE-2018-8312 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Office CVE-2018-8299 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Office CVE-2018-8310 آسیب پذیری به حملات دست‌درازی به داده
Microsoft PowerShell CVE-2018-8327 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8294 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8280 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8242 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8125 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8298 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8287 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8288 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8290 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8279 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8283 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8286 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8275 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8296 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8291 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2018-8276 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Microsoft Windows CVE-2018-8308 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows CVE-2018-8309 آسیب‌پذیری به حملات از کاراندازی سرویس
Microsoft Windows CVE-2018-8305 آسیب‌پذیری به حملات نشت داده
Microsoft Windows CVE-2018-8206 آسیب‌پذیری به حملات از کاراندازی سرویس
Microsoft Windows CVE-2018-8319 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Microsoft Windows CVE-2018-8313 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows DNS CVE-2018-8304 آسیب‌پذیری به حملات از کاراندازی سرویس
Microsoft WordPad CVE-2018-8307 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Skype for Business and Microsoft Lync CVE-2018-8238 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Skype for Business and Microsoft Lync CVE-2018-8311 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Visual Studio CVE-2018-8172 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Visual Studio CVE-2018-8232 آسیب پذیری به حملات دست‌درازی به داده
Windows Kernel CVE-2018-8282 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Windows Shell CVE-2018-8314 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی