اکسپلویت روز صفرم روی دستگاه‌های سیسکو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اکسپلویت روز صفرم روی دستگاه‌های سیسکو

q1067
هنوز وصله امنیتی برای این آسیب‌پذیری منتشر نشده است. دستگاه‌های ASA نشخه ۹,۴ به بعد و نرم افزار FTD نسخه ۶.۰ به بعد آسیب‌پذیر هستند.
تیم امنیتی سیسکو قبلاً وجود آسیب‌پذیری روز صفرم در دستگاه‌های (Adaptive Security Appliance (ASA و نرم افزار Firepower Threat Defense یا (FTD) را اطلاع رسانی کرده بود. اکسپلویت این آسیب‌پذیری در حال حاضر در اینترنت در حال انتشار است. هنوز سیسکو وصله امنیتی برای رفع آن ارائه نکرده است.
سیسکو اعلام کرده CVE-۲۰۱۸-۱۵۴۵۸ به مهاجم راه دور و احراز هویت نشده امکان راه‌اندازی مجدد دستگاه یا ایجاد سربار زیاد در پردازنده و در نتیجه وضعیت عدم سرویس‌دهی را می‌دهد. این آسیب‌پذیری در موتور inspection SIP وجود دارد. چون inspection SIP به صورت پیش‌فرض در همه‌ی دستگاه‌های ASA و نرم افزارهای FTD فعال است، بنابراین تعداد بسیار زیادی دستگاه آسیب‌پذیر در جهان وجود دارد.
دستگاه‌های زیر نسبت به CVE-۲۰۱۸-۱۵۴۵۴ آسیب‌پذیر هستند:

• (Industrial Security Appliance (ISA سری ۳۰۰۰
• ASA ۵۵۰۰-X
• ASA Services Module برای سوئیچ‌های سری catalyst ۶۵۰۰ و روترهای سری ۷۶۰۰
• (Adaptive Security Virtual Appliance(ASAv
• Firepower سری ۲۱۰۰
• Firepower سری ۴۱۰۰
• Firepower سری ۹۳۰۰
• (FTD Virtual (FTDv

سیسکو سه روش را برای این آسیب‌پذیری فراهم کرده است تا از کرش دستگاه جلوگیری کند:
۱. غیرفعال کردن SIP inspection
۲. اگر دستگاه قابلیت تشخیص آدرس IP مهاجم را دارد؛ آدرسش را بلاک کنید.
۳. حملاتی که مرتبط با این آسیب‌پذیری بودند، مهاجم از آدرس ۰,۰.۰.۰ به عنوان آدرس مبدأ استفاده کرده است. پس بهتر است این IP فیلتر شود.

از آنجایی که هنوز وصله امنیتی برای این آسیب‌پذیری ارائه نشده است؛ این سه روش به صورت موقت تا زمانیکه وصله امنیتی مناسبی ارائه شود، قابل استفاده هستند.

منبع:
https://www.zdnet.com/article/cisco-zero-day-exploited-in-the-wild-to-crash-and-reload-devices/#ftag=RSSbaffb۶۸


مرجع : مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری