بروزرسانی‎های امنیتی مهر ماه Cisco

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بروزرسانی‎های امنیتی مهر ماه Cisco
q982
سیسکو بروزرسانی‌های امنیتی ماه اکتبر خود را منتشر کرده است که در آن ۳۶ آسیب‌پذیری مختلف رفع شده‌اند. برخی از این نقص‌های بحرانی منجر به اجرای کد دلخواه توسط مهاجم در محصولات آسیب‌پذیر سیسکو می‌شوند.
سیسکو ۳ آسیب‌پذیری بحرانی، ۸ آسیب‌پذیری با درجه حساسیت بالا و ۲۶ آسیب‌پذیری با درجه حساسیت متوسط را برطرف کرده است. آسیب‌پذیری‌های بحرانی باعث می‌شوند تا مهاجم بتواند فایل بارگذاری کند و دستور دلخواه اجرا کند، دسترسی غیرمجاز داشته باشد و احراز هویت را در محصولات آسیب‌پذیر دور بزند.
آسیب‌پذیری‌های بحرانی:
q983
آسیب‌پذیری‌های با درجه حساسیت بالا:
q984

q985

q986

q987

q988

آسیب‌پذیری‌های با درجه حساسیت متوسط:

 q989

q990

q991

منبع:
/https://gbhackers.com/cisco-released-security-updates

مرجع : مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری