رفع ۱۷ آسیب‌پذیری جدید توسط سیسکو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

رفع ۱۷ آسیب‌پذیری جدید توسط سیسکو

سیسکو در اواسط ماه اکتبر ۱۷ آسیب‌پذیری را اصلاح کرده است که یک مورد از این آسیب‌پذیری‌ها بحرانی و ۸ مورد آن دارای درجه حساسیت بالا است. سایر آسیب‌پذیری‌ها دارای درجه حساسیت متوسط هستند. جزئیات این آسیب‌پذیری‌ها در جدول زیر ارائه شده است:

 q1021

q1022

q1023

منبع:


https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x?product=Cisco&last_published=۲۰۱۸+Oct&sort=-day_sir&limit=۱۰۰#~Vulnerabilities


مرجع : مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری