رفع ۱۷ آسیب‌پذیری جدید توسط سیسکو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

رفع ۱۷ آسیب‌پذیری جدید توسط سیسکو

سیسکو در اواسط ماه اکتبر ۱۷ آسیب‌پذیری را اصلاح کرده است که یک مورد از این آسیب‌پذیری‌ها بحرانی و ۸ مورد آن دارای درجه حساسیت بالا است. سایر آسیب‌پذیری‌ها دارای درجه حساسیت متوسط هستند. جزئیات این آسیب‌پذیری‌ها در جدول زیر ارائه شده است:

 q1048

q1049

q1050

منبع:


https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x?product=Cisco&last_published=۲۰۱۸+Oct&sort=-day_sir&limit=۱۰۰#~Vulnerabilities

مرجع : مرکز مدیریت راهبردی افتا