نفوذ از راه دوربین‌های مدار بسته‎

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

q383

 

سازمان‌هایی که از سیستم‌های دوربین مداربسته (CCTV) استفاده می‌کنند در معرض خطر نقض الزامات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی GDPR قرار دارند.

به گزارش كارشناسان دژپاد ، سازمان‌هایی که از سیستم‌های دوربین مداربسته (CCTV) استفاده می‌کنند با کوتاهی در درک اینکه چطور مقررات آتی، جمع‌آوری اطلاعات بصری را پوشش می‌دهد، می‌توانند خود را در معرض خطر نقض الزامات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی GDPR قرار دهند.

این یک اخطار است که توسط Andrew Charlesworth، ارزیاب قانون IT در دانشگاه بریستول، در مقاله «نظاره تماشاچیان» منتشر شد.

Charlesworth 
این واقعیت را برجسته کرد که چون تا به امروز تنظیمات کمی برای کنترل سیستم‌های CCTV وجود دارد این خطر محتمل است که کاربران در تعهدات خود برای تضمین استفاده ایمن تحت GDPR کم بیاورند که تنها در ۶ ماه معتبر می‌شودعلاوه‌بر این، فقدان هر نوع فرایند ثبت‌نام اجباریCCTV، سنجیدن این را که در واقعیت چه تعداد از سیستم‌ها در انگلستان مورداستفاده قرار می‌گیرند، دشوار کرده‌است، اگرچه تحقیقات Cloudview نشان می‌دهد که این رقم در حدود ۸.۲ میلیون دوربین است که همه آنها باید با GDPR مطابقت داشته‌باشند که در ماه می سال ۲۰۱۸ تکوین می‌یابد.

Charlesworth 
گفت: «تغییر تکنولوژی نیاز به GDPR را ایجاد می‌کند و محیط حفاظت از داده‌ها و درک عمومی از آنچه پردازش قابل قبول داده‌ها را تشکیل می‌دهد، دگرگون می‌سازد. از ماه می همه اپراتورهای CCTV باید در ارزیابی، بهبود و استمراربخشی تلاش‌های خود جهت انطباق، خودجوش باشد و تطابق از نوع تیک‌باکس دیگر کافی نخواهدبود.

کاربران نیازمند ارزیابی سیستم‌های دوربین مداربسته خود در کنار بقیه موارد فناوری اطلاعات هستند. James Wickes، مدیرعامل شرکت و یکی از بنیان‌گذاران Cloudview، تاکید می‌کند که به یاد داشته‌باشید این قانون همه‌چیز را از یک دوربین واحد که ورود به اداره یا خانه را پایش می‌کند تا یک سیستم بزرگ‌تر که در یک کسب‌وکار یا فضاهای عمومی استفاده می‌شود در برمی‌گیرد.

«
خبر خوب این است که GDPR به کاربران CCTV فرصتی می‌دهد برای مقابله با آنچه اغلب یک تصویر منفی است و در اثبات پاسخگو بودن و حفظ حریم خصوصی پیشتاز است و همچنین می‌توانند از تکنولوژی‌های جدید نظیر رایانش ابری استفاده کنند که آنها را قادر می‌سازد تا مقررات جدید را برآورده کنند در عین اینکه دسترسی به اطلاعات و امنیت را بهبود می‌بخشند

سازمان‌هایی که از سیستم‌های دوربین مداربسته (CCTV) استفاده می‌کنند در معرض خطر نقض الزامات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی GDPR قرار دارند.

به گزارش كارشناسان دژپاد ، سازمان‌هایی که از سیستم‌های دوربین مداربسته (CCTV) استفاده می‌کنند با کوتاهی در درک اینکه چطور مقررات آتی، جمع‌آوری اطلاعات بصری را پوشش می‌دهد، می‌توانند خود را در معرض خطر نقض الزامات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی GDPR قرار دهند.

این یک اخطار است که توسط Andrew Charlesworth، ارزیاب قانون IT در دانشگاه بریستول، در مقاله «نظاره تماشاچیان» منتشر شد.

Charlesworth 
این واقعیت را برجسته کرد که چون تا به امروز تنظیمات کمی برای کنترل سیستم‌های CCTV وجود دارد این خطر محتمل است که کاربران در تعهدات خود برای تضمین استفاده ایمن تحت GDPR کم بیاورند که تنها در ۶ ماه معتبر می‌شودعلاوه‌بر این، فقدان هر نوع فرایند ثبت‌نام اجباریCCTV، سنجیدن این را که در واقعیت چه تعداد از سیستم‌ها در انگلستان مورداستفاده قرار می‌گیرند، دشوار کرده‌است، اگرچه تحقیقات Cloudview نشان می‌دهد که این رقم در حدود ۸.۲ میلیون دوربین است که همه آنها باید با GDPR مطابقت داشته‌باشند که در ماه می سال ۲۰۱۸ تکوین می‌یابد.

Charlesworth 
گفت: «تغییر تکنولوژی نیاز به GDPR را ایجاد می‌کند و محیط حفاظت از داده‌ها و درک عمومی از آنچه پردازش قابل قبول داده‌ها را تشکیل می‌دهد، دگرگون می‌سازد. از ماه می همه اپراتورهای CCTV باید در ارزیابی، بهبود و استمراربخشی تلاش‌های خود جهت انطباق، خودجوش باشد و تطابق از نوع تیک‌باکس دیگر کافی نخواهدبود.

کاربران نیازمند ارزیابی سیستم‌های دوربین مداربسته خود در کنار بقیه موارد فناوری اطلاعات هستند. James Wickes، مدیرعامل شرکت و یکی از بنیان‌گذاران Cloudview، تاکید می‌کند که به یاد داشته‌باشید این قانون همه‌چیز را از یک دوربین واحد که ورود به اداره یا خانه را پایش می‌کند تا یک سیستم بزرگ‌تر که در یک کسب‌وکار یا فضاهای عمومی استفاده می‌شود در برمی‌گیرد.

«
خبر خوب این است که GDPR به کاربران CCTV فرصتی می‌دهد برای مقابله با آنچه اغلب یک تصویر منفی است و در اثبات پاسخگو بودن و حفظ حریم خصوصی پیشتاز است و همچنین می‌توانند از تکنولوژی‌های جدید نظیر رایانش ابری استفاده کنند که آنها را قادر می‌سازد تا مقررات جدید را برآورده کنند در عین اینکه دسترسی به اطلاعات و امنیت را بهبود می‌بخشند