دیواره آتش چند منظوره Kerio Control ‎

نرم افزار Kerio Control یک راه حل کامل برا ی تامین امنیت و مدیریت دسترسی به اینترنت برای تمامی شبکه ها به هر اندازه است. برای سازمانهای بزرگ طراحی شده است، در مقابل حملات بیرونی و ویروسها یک دفاع مستحکم و کم نظیر دارد، میتواند دسترسی به محتوای مطالب سایتهای اینترنتی را محدود و یا مانع شود. برقراری ارتباط VPN را با هر نقطه فراهم میکند.

قابلیتهای نرم افزار :

Kerio

مدیریت کاربر

قابلیت یکپارچه شدن با Active Directory

اعتبار سنجی کاربران برای دسترسی به شبکه

توانایی سریع به اشتراک گذاشتن اینترنت در شبکه از طریق Proxy و NAT

افزایش کارایی اینترنت با استفاده از Web Caching

قابلیت اختصاص IP به طور خودکارDHCP

تسریع کننده درخواست ارسالیDNS

پشتیبانی از منطقه DMZ

امکان تعریف قواعد دسترسی به شبکه و اینترنت برای هر کاربر

نظارت بر فعالیت کاربران در وب