رایانش ابری

ارائه خدمات تخصصی در حوزه شبکه و امنیت

ارائه راهکارها و خدمات تخصصی فناوری اطلاعات

بهبود عملکرد و افزایش امنیت شما، اولویت و هدف ما.

کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک به دنبال افزایش سرعت نوآوری و کاهش هزینه‌های عملیاتی خود هستند. رایانش ابری راهی برای بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در منابع و دستیابی به اهداف سازمان است. شرکت مهندسی و امنیت شبکه‌ی دژپاد با تکیه بر دانش روز و تجربه قابل قبول در ارائه راه‍کارهای متناسب با نیاز سازمان‌ها، گام مهمی در پیشبرد اهداف مدیران بردارد.

خدمات رایانش ابری

برخی از این خدمات به شرح زیر است:

 • ارائه‌ی خدمات فنی حوزه‌ی رایانش ابری، سرویس، ذخیره‌سازها و تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان
 • ارائه‌ی مشاوره در خصوص رایانش ابری و یکپارچگی سرویس‌ها
 • ارائه‌ی راهکار جامع پایش و گزارش‌گیری در سطوح مختلف زیرساخت
 • طراحی و بازطراحی در بستر ذخیره‌سازهای سایز بزرگ و قابل گسترش
 • طراحی و بازطراحی مراکزداده مبتنی بر نرم‌افزار متناسب با نیاز کارفرما
 • طراحی و بازطراحی سرویس‌های مبتنی بر Microsoft
 • طراحی و بازطراحی محیط فابریک
 • طراحی و بازطراحی راه‌حل‌های جامع تهیه نسخ پشتیبان
 • بهینه‌سازی سرویس‌های مراکزداده مبتنی بر نرم‌افزار
 • بهینه‌سازی محیط فابریک
 • نصب، راه‌اندازی، پیکربندی و نگهداری از مراکزداده مبتنی بر نرم‌افزار
 • نصب، راه‌اندازی، پیکربندی و نگهداری راه‌حل‌های جامع تهیه‌ی نسخ پشتیبان
 • پیکربندی، راه‌اندازی و نگهداری سرویس‌های Microsoft و Linux
 • برگزاری دوره‌های مرتبط با رایانش ابری، سرویس، ذخیره‌ساز و نسخ پشتیبان در همه‌ی سطح‌ها
رایانش ابری