طریقه نصب patch روی کنسول کسپرسکی نسخه 11

طریقه نصب patch روی کنسول کسپرسکی نسخه 11

اگر گزینه “Install applicable updates with Undefined approval” زیر مجموعه “Manage patches and updates” در پالیسی Agent انتخاب شده باشد، Patch ها به صورت خودکار بر روی سیستم‌ها نصب میشوند.

Patch ها به صورت خودکار بر روی تمام قسمت‌های کنسول کسپرسکی به جز قسمت سرور مدیریت آن نصب میشوند، برای نصب patch بر روی سرور مدیریت باید ابتدا نصب آن را در پنجره اصلی کنسول تایید کنید. دستورالعمل‌های زیر را مشاهده کنید.

اگر گزینه آن انتخاب نشده باشد

اگر گزینه آن انتخاب نشده باشد، باید patch را به صورت دستی تأیید کنید.

  1. کنسول کسپرسکی را باز کنید.
  2. به قسمت Advanced → Application management → Software updates بروید.
  3. قسمت Properties برای patch را باز کنید و گزینه Approved را انتخاب کنید.
  4. بر روی OK کلیک کنید.
Patch بر روی تمام قسمت‌های کنسول کسپرسکی به جز سرور مدیریت آن نصب میشود.

 

طریقه نصب patch بر روی سرور مدیریت کسپرسکی

  1. کنسول کسپرسکی را باز کنید.
  2. در قسمت “Administration Server”، اخطار نصب patch را پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید.

   3. بر روی “Install now” کلیک کنید.

Patch بر روی سرور مدیریتی کسپرسکی نصب خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.