دیواره آتش چند منظوره Kerio Control

Unified Threat Management Without Complexity

نرم افزار Kerio Control یک راه حل کامل برای تامین امنیت و مدیریت دسترسی به اینترنت برای تمامی شبکه ها به هر اندازه است.
برای سازمان های بزرگ طراحی شده است.
در مقابل حملات بیرونی و ویروس ها یک دفاع مستحکم و کم نظیر دارد.
می تواند دسترسی به محتوای مطالب سایت های اینترنتی را محدود و یا مانع شود.
برقراری ارتباط VPN را با هر نقطه فراهم میکند.

مدیریت کاربر

قابلیت یکپارچه شدن با Active Directory

اعتبار سنجی کاربران برای دسترسی به شبکه

توانایی سریع به اشتراک گذاشتن اینترنت در شبکه از طریق Proxy و NAT

افزایش کارایی اینترنت با استفاده از Web Caching

قابلیت اختصاص IP به طور خودکار DHCP

تسریع کننده درخواست ارسالی DNS

پشتیبانی از منطقه DMZ

امکان تعریف قواعد دسترسی به شبکه و اینترنت برای هر کاربر

نظارت بر فعالیت کاربران در وب