ایده آل ترین عملکرد

سری QLogic 5000 از سری سوئیچ های قابل توسعه می باشد که از سرعتهای ۴ و ۸ گیگابیت پشتیبانی مینماید.

– در تمامی این سوئیچ ها از (Inter-Switch Links (ISLs با سرعت ۲۰گیگابیت بر ثانیه استفاده می شود.

این سوئیچ نه تنها نیاز امروز شما را برطرف می سازد ، بلکه مسیر مهاجرت به ۸گیگا بیت را برای زیرساخت های آینده به سادگی میسر می سازد

سادگی ، مقیاس پذیری و صرفه جویی در هزینه های سوئیچ های قابل توسعه برای کاربران اترنت آشنا می باشد .

حال شما می تواند همان امکانات را برای شرکت هایی که در تکنولوژی SAN های فیبری نوری پیشرو هستند داشته باشید . از همه بهتر تنظیمات ویزاردی و نرم افزار بصری است که کار نصب و مدیریت را آسان می کند

QLogic SB5802 Dual-power, “۸+۴”base unit, no SFPs

شامل موارد زیر است :
(Eight 8Gb device ports active (expandable to twenty ports

(Four 10Gb stacking ports active (upgradeable to 20Gb speed