جلوگیری کامل و موثر از نشت اطلاعات و مدیریت دستگاه های موبایل

دستگاه های قابل حمل مثل ذخیره سازهای خارجی، گوشی های هوشمند و تبلت ها و سرویس های ابری مثل Google Drive وقتی که بحث حفاطت اطلاعات در داخل و خارج از سازمان پیش می آید مشکلات فراوانی را به وجود می آورند. به عنوان یک راهکار کامل جلوگیری از نشت اطلاعات و مدیریت دستگاه های سیار، این محصول با انواع سیستم عامل ها مثل Windows، MacOSx، Linux، iOS و Android سازگار است.

·         Endpoint Protector 5

·         Mobile Device Management

·         My Endpoint Protector

·         Endpoint Protector Basic