سهولت در مدیریت شبکه

از توانایی خود در ایجاد شبکه ها، برنامه ها و خدمات با کارایی بالا اطمینان حاصل کنید. به راحتی برای وقایع مختلف هشدار تعریف کرده و سریعا به محل وقوع هشدار رجوع کنید تا سطح ارایه خدمات SLA خود را تضمین کنید. هزینه ها و بار کاری خود را با تعریف اعمال خودکار کاهش دهید:

  • شبکه ای با کارایی بالا و قابل اطمینان ارایه کنید
  • با نظارت متداوم بر منابع شبکه کارایی و رضایت کاربران را به ارمغان آورید.
  • بالاترین سطح خدمات و حتی بیشتر
  • بیشترین زمان کارکرد و کمترین زمان تعمیر را بدست آورید.
  • تضمین دسترسی برنامه های حساس
  • نظارت بر Windows، Linux، Appache، Java و دیگر برنامه ها.
  • یک کنسول برای همه، همه برای یک کنسول
  • نظارت بر سرور ها
  • نظارت بر جریان شبکه
  • مدیریت تنظیمات

اطلاعات با جزییات و قابل اقدامی از بیشترین ارسال کنندگان، دریافت کنندگان، گفتگو ها، برنامه ها و پروتکل هایی که پهنای باند شبکه را اشغال کرده اند بدست آورید. با عمق بیشتر، فعالیت های مشکوک مثل ارسال اطلاعات به IP های مشکوک، ارسال داده های سنگین و دسترسی های مشکوک را مشخص کنید. نظارت بر جریان از Cisco NetFlow، NetFlow Lite و NSEL، Juniper J Flow، S Flow و پروتکل های IPFIX پشتیبانی می کند. به صورت خودکار سرورهای فیزیکی، مجازی، Cluster ها، سرورهای vCenter و میزبان های ESXi را شناسایی، بررسی و نظارت کنید. با کمک Ping، SMI-S Agent، WMI، SSH، PowerShell یا Active Scripts بر سرور ها نظارت کنید. میزان عملکرد و اطلاعات محیطی سرور ها را دنبال کنید، مشکلات را به سرعت و ریشه ای بیابید و به راحتی از آنه جلوگیری کنید.