از سالی که گذشت سخن نگوئیم، چه به خوب چه به بد، از بهاری که در راه است سخن بگوئیم، از حال و هوایش، از زیبائیش، از نو بودنش، از اینکه در سال جدید حالمان همیشه بهاری باشد و با خودش سلامتی، آرامش، عشق و موفقیت به همراه آورد، خانواده دژپاد برای همه آرزو میکند سال جدید همان سالی باشد که منتظرش بودند.

سال نو مبارک
سید رامین سلطانی حسینی