پورت های مورد نیاز جهت نصب، پیاده سازی و اجرای ضدویروس Kaspersky

پورت های مورد نیاز جهت نصب، پیاده سازی و اجرای ضدویروس Kaspersky
Computer hosting the Administration Server:
Client computer with the Network Agent installed:
Computer serving as an Update Agent:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.