بنر مقاله معرفی VCHA

معرفی VCHA

VMware VCenter Server نوعی سرویس پیشرفته و توسعه یافته برای مدیریت بهتر زیرساخت مجازی در مراکز داده است که توسط شرکت  VMwareطراحی و ساخته شده است. از این اپلیکیشن برای نظارت بر محیط‌های مجازی استفاده می‌‌شود. سرور vCenter ، امکان بهره برداری و مدیریت متمرکز منابع، و تحلیل و ارزیابی عملکرد ماشین‌های مجازی را در …

معرفی VCHA ادامه »