دریا جهانگیری

دریا جهانگیری

بنر مقاله مربوط به تفاوت PAM و IAM
راهنما

تفاوت PAM و IAM در چیست؟

مقدمه مدیریت دسترسی ممتاز PAM و مدیریت هویت و دسترسی IAM در بحث امنیت شبکه، دو عامل مکمل یکدیگر هستند. اگر بخواهیم بهتر و دقیق‌تر

بیشتر بخوانید