Dell Unity XT 380 (Hybrid Array)

شرکت سازنده و سری ساخت
Brand
Dell EMC
Series
Dell Unity XT 380 (Hybrid Array)
مشخصات فنی
Min/Max Drives
6/500
Drive Enclosure (DAE)
DAE 25×2.5″
DAE 15×3.5″
System Memory per Array
128 GB
Max FAST Cache per Array
Up to 800 GBs
Max 5 Drive Fast Cache 400 GB
Max IO Ports per Array
20 x 16 Gb FC
16 x 32 Gb FC and 4x 16 Gb FC
Max Raw Capacity
2.4 PBs
Drive Support
Fast Cash: 400 GB
Fast VP: 400 GB / 800 GB /1.6 TB / 3.2 TB
SAS 10K: 600 GB / 1.2 TB / 1.8 TB
NL-SAS: 4 TB / 6 TB / 12 TB