خدمات فنی دژپاد

مجازی سازی

مجازی سازی

دلایل کلیدی که تیم فنی دژ پاد را نسبت به سایر رقبا در زمینه خدمات مجازی سازی متمایز ساخته است.
اطلاعات بیشتر

پشتیبانی شبکه

پشتیبانی شبکه

مجموعه خدمات شرکت مهندسی و ایمنی شبکه دژپاد در زمینه پشتیبانی شبکه های کامپیوتری
اطلاعات بیشتر

خدمات امنیتی

خدمات امنیتی

مجموعه خدمات امنیتی شرکت دژپاد به منظور تأمين امنيت در بخش فناوری اطلاعات
اطلاعات بیشتر

اصول طراحی امنیت شبکه

اصول طراحی امنیت شبکه

مجموعه خدمات شرکت مهندسی و ایمنی شبکه دژپاد در زمینه اصول طراحی امنیت شبکه
اطلاعات بیشتر

ایمیل سرور سازمانی

ایمیل سرور سازمانی

مجموعه خدمات شرکت مهندسی و ایمنی شبکه دژپاد در زمینه ایمیل سرور سازمانی
اطلاعات بیشتر

پشتیبان گیری از داده ها و اطلاعات (Backup)

پشتیبان گیری از داده ها و اطلاعات (Backup)

مجموعه راهکارهای شرکت مهندسی و ایمنی شبکه دژپاد در ارائه متدهای مختلف ذخیره سازی اطلاعات
اطلاعات بیشتر

فکس سرور تحت شبکه

(Network Fax Server)

راهکارهای ارائه سرویس فکس سرور تحت شبکه
اطلاعات بیشتر

خدمات مشاوره شبکه و فناوری اطلاعات

خدمات مشاوره شبکه و فناوری اطلاعات

مجموعه خدمات شرکت مهندسی و ایمنی شبکه دژپاد در زمینه شبکه های کامپیوتری، بهینه سازی زیرساخت و نگهداری سرویس ها
اطلاعات بیشتر

مایکروسافت سیستم سنتر

مجموعه خدمات شرکت مهندسی و ایمنی شبکه دژپاد در زمینه مدیریت کامل دیتاسنترها، Cloudهای شخصی و عمومی و حتی Clientها
اطلاعات بیشتر