:::: آدرس ::::

دفتر مرکزی :

میدان صنعت – بلوار خوردین – توحید 1 – پلاک 20 – واحد 6

دفتر مدیریت و فروش :

شهرک غرب – بلوار خوردین – خیابان توحید 1 – پلاک 20 –

ساختمان بهران – طبقه 3 – واحد 5

:::: ایمیل ::::

در صورت بروز هرگونه مشکل، انتقاد و پیشنهاد

می توانید با ایمیل های زیر در ارتباط باشید.

عمومی: info@dejpaad.com

پشتیبانی: support@dejpaad.com

:::: فکس ::::

جهت برقراری ارتباط و ارسال فکس

می توانید از طریق شماره زیر اقدام نمایید.

:::: شماره تماس ::::

در صورت بروز هرگونه مشکل، انتقاد و پیشنهاد

می توانید با شماره های زیر در ارتباط باشید.

021-88370704

021-88678690

021-88376585

021-88374161

021-88370907

021-88370906

021-88370905

021-88370904

:::: با ما در ارتباط باشید ::::

برای تماس احساس آزادی کنید.
انتخاب دپارتمان

[recaptcha theme:dark]