:::: آدرس ::::

دفتر مرکزی :

میدان صنعت، بلوار خوردین، توحید ۱، پلاک ۲۰، واحد ۶

دفتر مدیریت و فروش :

میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان توحید ۱، پلاک ۲۰، طبقه ۳، واحد ۵

:::: ایمیل ::::

در صورت بروز هرگونه مشکل، انتقاد و پیشنهاد

می توانید با ایمیل های زیر در ارتباط باشید.

عمومی: info@dejpaad.com

پشتیبانی: support@dejpaad.com

:::: فکس ::::

جهت برقراری ارتباط و ارسال فکس

می توانید از طریق شماره زیر اقدام نمایید.

:::: شماره تماس ::::

در صورت بروز هرگونه مشکل، انتقاد و پیشنهاد

می توانید با شماره های زیر در ارتباط باشید.

۰۲۱-۸۸۳۷۰۹۰۷

۰۲۱-۸۸۳۷۰۹۰۶

۰۲۱-۸۸۳۷۰۹۰۵

۰۲۱-۸۸۳۷۰۹۰۴

۰۲۱-۸۸۳۷۶۵۸۵

۰۲۱-۸۸۳۷۸۷۱۰

۰۲۱-۸۸۳۷۸۵۸۵

۰۲۱-۸۸۳۷۴۱۶۱

:::: با ما در ارتباط باشید ::::

برای تماس احساس آزادی کنید.

    انتخاب دپارتمان

    [recaptcha theme:dark]